Erlauntza: Dos nuevos barrios Gros/Parte Vieja| Bi auzo berri: Gros/Alde Zaharra

Creado el 2018-11-05 09:50:06 por Adriana Martínez Sans

La iniciativa Erlauntza continúa avanzado en Donostia ya de la mano del equipo de Promoción de la Salud del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián –Donostia. Así, los barrios de Gros y la Parte Vieja se incorporan a los de Egia e Intxaurrondo, en donde cada dos meses, los profesionales de servicios municipales de cada barrios como Donostia Kirola, Acción Social, Donostia Kultura, Plus 55, Promoción de la Salud (Medio Ambiente); profesionales de las farmacias comunitarias (COFG); profesionales de la OSI Donostialdea y del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, mantienen una reunión cada dos meses.

Tal como en los otros grupos Erlauntza, la primera reunión sirve para conocer y poner cara a todos los participantes, saber en qué y dónde trabajan, qué inquietudes tienen, de manera que se inicie la relación (o reinicie, en el caso de que ya existiera ésta) entre los profesionales de distintos ámbitos del barrio. A partir de este primer encuentro cada profesional comparte los planes, programas y campañas que tiene previsto trabajar en las siguientes semanas

Estos encuentros son itinerantes, por lo que también sirven para conocer los distintos recursos físicos disponibles en cada barrio. Desde APTES acompañamos este despliegue y trabajamos en la preparación de una herramienta para la medición del avance de cada grupo.

 

Imagen Erlauntza GrosImagen del grupo Erlauntza Gros


Erlauntza ekimenak Donostian aurrera pausoak ematen jarraitzen du, jadanik Udaletxeko Ingurumen Zuzendaritza departamendukoen eskutik. Horrela, Gros eta Alde Zaharreko auzoak Egia eta Intxaurrondokoena gehitu dira eta bi hilabetero, auzo bakoitzeko udal zerbitzuko profesionalak, besteak beste, Donostia Kirola, Acción Social, Donostia Kultura, Plus 55, Promoción de la Salud (Medio Ambiente); Farmazia lagunkoiako (COFG); OSI Donostialdeako eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Departamentuakoa profesionalak bi hilabeterero bilera bat egiten dute.

Beste Erlauntza taldeetan egin den bezala, lehendabiziko saioak bertan parte hartuko dutenak ezagutu, non eta zertan lan egite duten, eta zer interes dituzten jakiteko balio izan du, horrela auzo hauetako profesional ezberdinen erlazioak hasi baitira (berrabiatu, jada hau egon baldin bada). Lehendabiziko saioa ondoren, profesional bakoitzak hurrengo asteetan aurreikusita dituen plan, programa eta kanpainak partekatzen ditu.

Topaketa hauek ibiltariak dira eta honek auzo bakoitzean errekurtso fisiko ezberdinak ezagutzeko ere balio du. Aptes bide honetan laguntzen eta talde bakoitzaren aurrerapenak neurtzeko erreminta prestatzen ere lantzen ari da.

 

 

Imagen Erlauntza Parte ViejaImagen del grupo Erlauntza Parte Vieja

Comentarios